Cornhole Playoffs

Summer 2019 Tuesday Cornhole League

PLAYOFFS Back to Schedule

Tuesday Cornhole Lower Bracket

Quarterfinals
Jul 30 
1)
 
  Corn Shuckers
 
 
8)
 
  Little Cornies
 
 
Jul 30 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 1
4)
 
  Lollybaggers
 
 
5)
 
  Dirtbags
 
 
Jul 30 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 2
2)
 
  B & D Baggers
 
 
7)
 
  A-Holes
 
 
Jul 30 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 3
 
 
 
 
Jul 30 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 4
Semifinals
TBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finals
TBD 
 
 
 
 
 
 
 

Tuesday Cornhole Upper Bracket

Quarterfinals
Jul 23 
1)
 
  Game of Throws
 
 
8)
 
  Bags n’ Holes
 
 
Jul 23 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 1
 
 
5)
 
  Hole Patrol
 
 
Jul 23 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 2
2)
 
  Miso Corny
 
 
7)
 
  Air Mail
 
 
Jul 23 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 3
 
 
6)
 
  Cornhole Pun
 
 
Jul 23 at 7:00 PM
Blind Owl Brewery - Board 4
Semifinals
TBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finals
TBD